(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

Momenteel hebben we binnen onze school de volgende verdeling.

Vacature Juf Natasja Juf Janke Juf
Janneke
Juf Lucky Meester Tjeerd Juf Oktjen Meester Theun Juf Sieuwke Meester
Peter
Maandag  1-2  3  4-5  6  7  8 Taakrealisatie
Witmarsum
Dinsdag  1-2  3  4-5  6  7  8 Taakrealisatie
Arum
Woensdag  1-2  3  4-5  6  7  8 Taakrealisatie
Arum/Witm.
Donderdag 1-2  3  4-5  6  7  8 Taakrealisatie
Witmarsum
 Vrijdagmo 1-2  3  4-5  6  7  8 Taakrealisatie
Arum
 Vrijdagmi 7  5  6  8

Juf Gerda is als intern begeleider op dinsdag aanwezig
Juf Tjalie is op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig voor ondersteuning
Meester Tjeerd heeft op woensdag BAPO en meester Theun heeft op vrijdag BAPO