(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

Per 1 augustus 2022 hebben we  binnen onze school de volgende verdeling.

Juf Petra Juf Geartsje Juf Oktjen Juf Tjalie Juf Natasja Juf Lucky Meester Tjeerd Meester Jacob Meester Theun Juf Sieuwke Meester
Peter
Maandag  1-2  3  4  5  6  7-8 Taakrealisatie
Witmarsum
Dinsdag  1-2  3  4  5  6  7-8 Taakrealisatie
Arum
Woensdag  1-2  1-2  3  4  5  6  7-8 Taakrealisatie
Arum/Witm.
Donderdag  1-2  3-4  5  6  7-8 Taakrealisatie
Witmarsum
 Vrijdagmo  1-2  3-4
 5  6  7-8 Taakrealisatie
Arum
 Vrijdagmi  5  6  7-8

Juf Gerda is als intern begeleider op dinsdag aanwezig
Juf Gryt Breeuwsma is op donderdag en vrijdagochtend in groep 1 en 2
Meester Tjeerd heeft op woensdag BAPO en meester Theun heeft op vrijdag BAPO