(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

Ziekmelding:

Mocht uw kind ziek zijn en onverhoopt niet naar school kunnen, dan graag uw kind afmelden via het telefoonnummer van de school: 0517 – 531919

Verlofaanvraag:

Als u voor een dag of voor een bepaalde periode een verlofaanvraag wilt doen, dan kunt u een formulier afhalen bij de school.