(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

‘Welkom op de site van CBS ‘De Bonkelder

C.B.S. ‘De Bonkelder’ is een middelgrote school met ruim 100 leerlingen.
De kinderen komen uit Witmarsum, Wons, Pingjum, Schettens en uit de directe omgeving van het dorp.

Snel praktische informatie bekijken

Team

Team

Natasja Ruardi   ...