(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl
Schoolplan

Schoolplan

Door op onderstaande link te klikken opent u het schoolplan van 2019 – 2023 Het schoolplan 2019-2023 De Bonkelder  
Schoolplan

De MR en OR

MR Naam: Functie: E-mail Dhr. Theun van der School Voorzitter Personeelslid MR theunvanderschoot@degreiden.nl Dhr. Tjeerd Douna Personeelslid MR tjeerddouna@degreiden.nl Mevr. A. Feenstra Ouderlid MR acfeenstra@gmail.com Mevr. A. van Althuis Ouderlid MR...
Vakanties en vrij

Vakanties en vrij

Voor een overzicht van vakanties en vrije dagen verwijzen we u ook naar onze kalender. Het is ook mogelijk een abonnement te nemen op onze kalender met uw smartphone of e-mailprogramma. Alle data uit die categorie worden dan automatisch bijgewerkt in uw agenda,...
Af- of ziekmelden

Af- of ziekmelden

Ziekmelding: Mocht uw kind ziek zijn en onverhoopt niet naar school kunnen, dan graag uw kind afmelden via het telefoonnummer van de school: 0517 – 531919 Verlofaanvraag: Als u voor een dag of voor een bepaalde periode een verlofaanvraag wilt doen, dan kunt u...
Gymnastiekrooster

Gymnastiekrooster

Een gympakje of korte broek met T-shirt en gymschoenen verdient een aanbeveling. Groep 3:       dinsdag 10.30 – 11.15 uur                    Groep 4-5:   dinsdag 09.15 – 10.00 uur                  Groep 6:      donderdag 13.15 – 14.00 uur          ...
Schoolplan

Infoboekje – Schoolgids

In het informatieboekje vindt u alle praktische informatie van het schooljaar 2019-2020. infoboekje 2019-2020 Witmarsum infoboekje schoolgids 2020-2021 Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben. Aan...
Team

Team

Djoke Koopen                           Groepsleerkracht groep 1-2               djokekoopen@degreiden.nl Natasja Ruardi                          Groepsleerkracht groep 1-2               natasjeruardi@degreiden.nl Janke Steenbeek                      Groepsleerkracht...
Visie en missie

Visie en missie

Basisschool “De Bonkelder” is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De visie van de school Algemeen (het kind, mensbeeld en maatschappij) Wij willen de kinderen ruimte bieden zich te ontwikkelen tot iemand, die beseft dat uiterlijkheden niet van...