(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

MR

Naam:
Functie:
E-mail
Dhr. Theun van der Schoot
Voorzitter
Personeelslid MR
Mevr. Lucky Broersma
Personeelslid MR
Vacant
Ouderlid MR
Mevr. A. van Althuis
Ouderlid MR

Mailadres voor de MR is: mr.bonkelder@degreiden.nl

Ouderwerkgroep

Naam:
 
Functie
E-mail
Mevr. Aaltje Ietje Herrema

Penningmeester

famherrema@gmail.com

Mevr. Froukje van der Schaaf
Algemeen lid
Mevr. J. Elgersma
Algemeen lid
Mevr. Thea Schotanus
Mevr. G. Jousma
Algemeen lid

janjousma@hetnet.nl

Mevr. E. Brandsma-Bijlsma
Algemeen lid
estherbrandsma@live.nl

Mailadres: or.bonkelder@degreiden.nl