(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

MR “De Bonkelder”

Naam:
Functie:
Mevr. P. Visbeek
Personeelslid MR
Mevr. Lucky Broersma
Personeelslid MR
Mevr. K. Kroontje
Ouderlid MR
Mevr. A. van Althuis
Ouderlid MR

Mailadres voor de MR is: mr.bonkelder@degreiden.nl

Ouderwerkgroep “De Bonkelder”

Naam:
Functie:
Mevr. Aaltje Ietje Herrema
Mevr. Froukje van der Schaaf
Algemeen lid
Mevr. Johanna Elgersma
Algemeen lid
Mevr. Dorinde Kordelaar
Algemeen lid
Mevr. Anke Leijendekker
Algemeen lid
Mevr. Esther Bijlsma
Algemeen lid

Mailadres: or.bonkelder@degreiden.nl