(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

 Medezeggenschapsraad

Naam:
                                                   Functie:
                                                   E-mail
Dhr. Theun van der Schoot
                                                  Voorzitter
                                                  Personeelslid MR
Dhr. Tjeerd Douna
                                                  Personeelslid MR
Mevr. A. Feenstra
                                                  Ouderlid MR
Dhr. W. Westra
                                                  Ouderlid MR

Mailadres voor de MR is: mr.bonkelder@degreiden.nl

Ouderwerkgroep

Naam:
 
Functie
E-mail
Mevr. Aaltje Ietje Herrema

Penningmeester

Mevr. Froukje van der Schaaf
Algemeen lid
Mevr. J. Elgersma
Algemeen lid
Mevr. Thea Schotanus
Mevr. G. Jousma
Algemeen lid

janjousma@hetnet.nl

Mailadres: or.bonkelder@degreiden.nl