(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

Over CBS De Bonkelder

C.B.S. ‘De Bonkelder’ is een middelgrote school met ruim 100 leerlingen. De kinderen komen uit Witmarsum, Wons, Pingjum en Schettens  en uit de directe omgeving van het dorp.

Ons huidige schoolgebouw werd in februari 1980 in gebruik genomen en werd destijds gebouwd in het bestemmingsplan ‘Molewyk’. De camping en het zwembad, alsmede de molen van Witmarsum vindt u vlak bij elkaar in dezelfde buurt.

Ons schoolgebouw vormt samen met de openbare school van Witmarsum ‘De Utskoat’ één complex. Gemeenschappelijk gebruiken wij het speellokaal en het handenarbeidlokaal en tevens spelen de kinderen allemaal op hetzelfde plein. Groep 1/2 aan de achterkant van het complex aan de Muonts. De groepen 3 t/m 8 aan de voorkant van het complex aan de Tsjasker.

Tussen beide scholen is regelmatig overleg over diverse zaken en ook kunnen we leermiddelen  van elkaar gebruiken.

Schoolplan

Schoolplan

Door op onderstaande link te klikken opent u het schoolplan van 2023 - 2027 Schoolplan 2023-2027 De Bonkelder

De MR en OR

De MR en OR

MR "De Bonkelder" Naam: Functie: Mevr. P. Visbeek Personeelslid MR Mevr. Lucky Broersma Personeelslid MR Mevr. K. Kroontje Ouderlid MR Mevr. A. van Althuis Ouderlid MR Mailadres voor de MR is: mr.bonkelder@degreiden.nl Ouderwerkgroep "De Bonkelder" Naam: Functie:...

Infoboekje – Schoolgids

Infoboekje – Schoolgids

In het informatieboekje vindt u alle praktische informatie van het schooljaar 2022-2023. infoboekje schoolgids 2022-2023 Witmarsum infoboekje schoolgids 2023-2024 Witmarsum Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op...

Team

Team

  Geartsje Strikwerda                    Groepsleerkracht groep 1-2                geartsjestrikwerda@wiis.nl Petra Visbeek                              Groepsleerkracht groep 1-2                petravisbeek@wiis.nl Oktjen Dijkstra                          ...

Visie en missie

Visie en missie

Basisschool “De Bonkelder" is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De visie van de school Algemeen (het kind, mensbeeld en maatschappij) Wij willen de kinderen ruimte bieden zich te ontwikkelen tot iemand, die beseft dat uiterlijkheden niet van belang zijn...

Een stukje geschiedenis

Tijdens de feestelijke her-opening op 25 februari 2005 j.l. is ons nieuwe logo onthuld. Enige uitleg over dit mooie plaatje is vast op zijn plaats. ‘De Bonkelder’ betekent in het Nederlands “De Bonkelaar” en is een belangrijk onderdeel in de molen. Deze brengt namelijk de krachten over van de horizontale as (de Bovenas), waar de wieken aan zitten, naar de verticale as, die naar beneden gaat in de molen. De Bonkelaar is boven verbonden met het Bovenwiel en onder met de houten Koningsspil. In het plaatje zijn duidelijk de pennen (houten kammen) te zien die daar verbinding mee hebben.Op deze manier kan dit fabriekje, de molen, een molensteen aandrijven, voor het malen van koren, of een schoepenrad in beweging zetten voor het verplaatsen van water.

De Bonkelaar is dus een onmisbaar onderdeel van de molen. Zo is het naar school toe gaan een onmisbaar facet in het leven van kinderen. De school zet net als de Bonkelaar veel ontwikkelingen in gang. Wederzijds respect, creativiteit, expressie, wijsheid en kennis zijn daarin belangrijke doelen. Wilco Zeemans (toen groep 8), een molenaar in spe, heeft de hand gehad in het tot stand komen van dit nieuwe logo.