(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

Basisschool “De Bonkelder” is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De visie van de school

Algemeen (het kind, mensbeeld en maatschappij)
Wij willen de kinderen ruimte bieden zich te ontwikkelen tot iemand, die beseft dat uiterlijkheden niet van belang zijn om “mens” te zijn en die onderscheid kan maken tussen wat recht en onrecht, waar en onwaar is! In onze sterk geïndustrialiseerde maatschappij, waar competitiedrang en materialisme sterk op de voorgrond treden, wordt op onze school gepoogd kinderen bij te brengen dat het in de wereld van nu en straks vooral ook om andere dingen gaat en zal gaan.

Kinderen en volwassenen kunnen op een pedagogische wijze met elkaar en de omgeving omgaan. Essentieel is dat elke volwassene een veilig, ondersteunend klimaat biedt voor het exploreren, begrijpen en zo zelfstandig mogelijk omgaan met de omgeving. Door elk kind te benaderen als een open, communicatief en redelijk mens wordt het de gelegenheid geboden tot persoonlijke en sociale groei.

Elk mens is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor zijn omgeving. De mens staat centraal en heeft vertrouwen in de positieve bedoelingen van het individu. Het individu moet worden gezien in relatie tot de sociale context. Er is een zeker spanningsveld tussen de belangen van het individu en de groep.
Het kind zal daarbij leren zijn positie te bepalen. Door te kiezen voor de ontwikkeling van de mens en vervolgens d.m.v. de kerndoelen aandacht te besteden aan de maatschappelijke mogelijkheden, wordt het kind gevormd tot een “teamplayer” in een democratische samenleving.

Het kind is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen ontwikkeling en wordt dus ook bij het leren serieus genomen.

Onze slogan is:  “Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven.”