(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl

In het informatieboekje vindt u alle praktische informatie van het schooljaar 2021-2022.

infoboekje schoolgids 2021-2022 Witmarsum

Deze schoolgids geeft informatie aan ouders, zowel aan nieuwe als aan ouders die al kinderen op school hebben. Aan nieuwe ouders, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Aan ouders die al kinderen op school hebben, leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we behalen.

schoolgids 2021 – 2022