(0517) 531 919 bonkelder@degreiden.nl
Groepenverdeling

Groepenverdeling

Momenteel hebben we binnen onze school de volgende verdeling. Juf Petra Juf Geartsje Juf Oktjen Juf Tjalie Juf Natasja Juf Lucky Meester Tjeerd Meester Jacob Meester Theun Juf Sieuwke Meester Peter Maandag  1-2  3 4  5  6-7  8 Taakrealisatie Witmarsum Dinsdag  1-2 1-2...
Lunchpakket

Lunchpakket

U geeft uw kind(eren) op alle dagen een lunchpakket mee, met eten en drinken in hun eigen tas. Wilt u een gezonde lunch mee geven? Dus geen snoep, chips, koeken, blikjes/flesjes met priklimonade. Geef uw kind niet meer mee, dan het gewoonlijk ook thuis tussen de...
Schooltijden

Schooltijden

We werken op De Bonkelder met een continurooster. We gaan uit van het 5-gelijke-dagen-model, d.w.z. dat we op alle 5 dagen dezelfde schooltijden hanteren. De schooldag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.05 uur. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag...